Acunetix Web Vulnerability Scanner

Je profesionálny bezpečnostný nástroj pomáhajúci penetračnym testerom, bezpečnostným konzultantom, administrátorom a vývojárom webových aplikácií pri hľadaní a analýze bezpečnostných zraniteľností.

Medzi jeho hlavné výhody patria:

  • Intuitivne ovládanie
  • Veľmi rýchle a multi-thread skenovanie
  • Nízke množstvo falošných poplachov vďaka inovatívnej AcuSensor technológie
  • Prehľadný report s vyhodnotením závažnosti jednotlivých nálezov
 

Voľba bezpečnostných expertov

Acunetix Web Vulnerability Scanner disponuje rôznymi nástrojmi a technológiami pre odhalenie slabých miest a bezpečnostných dier aplikácií. Napríklad:

  • Automatický analyzér javascriptu pre testovanie Ajax a Web 2.0 aplikácií
  • Detekcia SQL, LDAP, XPath Injection
  • Detekcia XSS, CSRF zraniteľností
  • Google Hacking Database (GHDB)
  • a mnohé iné..

Otestujte si bezpečnosť vašej webovej stránky pomocou Acunetix Web Security Scanneru!

Bezpečnosť webových stránok, či aplikácií je v súčasnej dobe zrejme najpodceňovanejšou oblasťou informačnej bezpečnosti. Pričom práve zneužitím webových aplikácií získavajú hackeri najčastejšie citlivé informácie z napadnutej organizácie ako jej interné databázy, mená, heslá, či iné citlivé osobné informácie, či dokážu upravovať dynamický obsah samotnej stránky a pod. Je potrebné si uvedomiť, že webová stránka je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni a tým permanentne vystavená možnému hackerskému útoku.

Firewall, SSL, či fyzická bezpečnosť servera sú obvykle voči útoku na webovú stránku neúčinné!

Žiadne z bezpečnostných opatrení na sieťovej úrovni neposkytujú dostatočnú ochranu webovej aplikácie pokiaľ je útok vedený na verejne dostupné HTTP/HTTPS porty. Navyše webové aplikácie sú často krát vytvorené priamo na mieru a podľa požiadaviek zákazníka a zriedkakedy sú testované inými než voľne dostupnými automatizovanými softvérovými nástrojmi.

Acunetix WVS preverí možnosti napadnutia vašej webovej stránky, či aplikácie ako aj webového serveru a odhalí ich vážne zraniteľnosti.

Produktové informácie

Potrebujete poradiť alebo máte záujem o konkrétne informácie?

Kontaktujte nás >

 

Názory

"Acunetix is a key point in our application's security strategy, it's integrated with the QA process, allowing us a cost effective way of detecting flaws that can be solved early within the development life cycle."

Pedro Andujar,
ING Direct

"The use of Acunetix WVS has allowed us to schedule regular automated scans on a host of sites under the Betfair Group umbrella, providing invaluable visibility in capturing vulnerabilities early in the SDLC."

Jan Ettles ,
Betfair.com, UK

"A strong and comprehensive web vulnerability scanner that can be used to discover flaws in our customers' web applications as well as first class support from Acunetix"

Jesper Helbrandt,
Digicure